Policy för cookies

Välkommen

Välkommen till www.mcneilforkylningsexperten.se som ägs av McNeil Sweden AB. Denna policy för cookies har utformats för att beskriva hur vi samlar in information via cookies och andra spårningstekniker när du besöker vår webbplats.

Översikt av regler för samtycke till cookies

Lagstiftning inom EU-området kräver att organisationer som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer ska ge tydlig och heltäckande information om hur cookies används samt få ”samtycke” från besökarna.

För att uppfylla dessa krav har vi vidtagit fyra åtgärder:

Strategier för samtycke som används på denna webbplats

De europeiska standarderna för erhållande av samtycke till att använda cookies och liknande spårningstekniker (som exempelvis pixelspårning och skript på webbplatsen) ("cookies") utvecklas kontinuerligt, och även om tidigare strategier med uttryckligt samtycke (så kallade "opt-in"-strategier) är den juridiskt mest hållbara lösningen för att erhålla samtycke, kan de påverka besökarens upplevelse negativt och negativt påverka legitim insamling av webbplatsdata.

Som ett alternativ kan strategier med underförstått samtycke göra det möjligt för oss att dra slutsatser om samtycke i de fall besökarna inte motsätter sig att ta emot cookies (kallas "opt-out") när vi gjort tydliga beskrivningar av cookies och informerat hur man kan blockera cookies. Detta gör att besökare kan acceptera cookies som de vill ha och förhindra cookies som de inte vill acceptera.

Vilken strategi för samtycke som är lämplig för olika typer av cookies beror på hur stor påverkan cookien har, baserat på:

  • Vem som placerar en cookie (vi själva eller tredjepart)
  • Vilka data som en cookie samlar in
  • Vilka syften den uppfyller
  • Hur länge den finns kvar
  • Typ av webbplats via vilken den placeras

För cookies som kräver samtycke använder vi en modell med tre nivåer för att få besökarens samtycke:

  • Cookies med liten påverkan: Vi gör en tydligare beskrivning i policyn för cookien och erbjuder en enkel möjlighet att välja bort cookies och antar att vi fått besökarnas samtycke att de inte motsätter sig att ta emot cookies.
  • Cookies med medelstor påverkan: Vi använder samma strategi som för cookies med liten påverkan och ger även anpassad information om användning av en cookie vid lämpliga ställen på webbplatsen (t.ex. att ge information om cookies för annonser eller annan webbplatsfunktionalitet som är beroende av dessa cookies).
  • Cookies med stor påverkan: För dessa är vår strategi att kräva samtycke i förväg (t.ex. användning av banners/popup-fönster där besökarens samtycke krävs innan en cookie placeras).

Underförstått samtycke av cookies: Cookies som används på denna webbplats har endast liten eller medelstor påverkan.

Information om Cookies per typ snarare än identitet: Med tanke på det stora antalet cookies som placeras via webbplatser, innehåller bedömningen i Bilaga A inte någon beskrivning och bedömer inte påverkan av varje cookie. Istället grupperas cookies i kategorier (t.ex. cookies för reklam, cookies for webbplatsstatistik och så vidare) och påverkan bedöms per kategori med hänsyn till specifika funktioner hos cookies inom varje kategori. Detta gör att beskrivning av en cookie blir tydligare och enklare för konsumenten att förstå.

OBS! En bedömning av de typer av Cookies som placeras via denna webbplats finns i Bilaga A och innehåller information om dess syfte/syften, giltighetstid samt information om hur man förhindrar ta emot cookies, under "Hur man blockerar".

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att vi inte styr över cookies/spårningstekniker på andra webbplatser och denna policy för cookies inte är tillämplig för dessa webbplatser.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, kommentarer eller känner osäkerhet kring denna policy för cookies eller hur information används på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss:
McNeil Sweden AB
169 90 Solna
Tel:+46 8 503 385 00
med-info@its.jnj.com

Ändringar av denna policy för cookies

Om denna policy för cookies ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats. Denna policy för cookies uppdaterades senast den 25 September 2014.

Bilaga A: Typer av cookies som används på denna webbplats

Typ av cookie Källa Syfte Giltighetstid Hur man blockerar
Cookies som placeras av McNeil Sweden AB (förstapart-cookies)
Nödvändig cookie
Cookie-namn:
SESSf4e18a288f7f990531dd9f4d5f15bccd
McNeil Sweden AB Denna cookie är till för att förhindra cross site request forgery, en metod för att förfalska anrop till en webbplats. Denna cookie innehåller en slumpmässig sträng. Den cookie vi använder för detta är giltig i 20 dagar. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att acceptera eller vägra ta emot dessa cookies.
Eftersom inställningarna varierar mellan olika webbläsare bör du titta under webbläsarens Hjälp-meny för att få mer information.
Nödvändig cookie
Cookie-namn:
has_js
McNeil Sweden AB Denna cookie används för att veta om JavaScript är aktiverat eller inte. Denna cookie innehåller värdet 0 eller 1. Den cookie som vi använder för detta syfte upphör att gälla när sessionen avslutas. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att acceptera eller vägra ta emot dessa cookies.
Eftersom inställningarna varierar mellan olika webbläsare bör du titta under webbläsarens Hjälp-meny för att få mer information.
Cookies och andra spårningstekniker som placeras av tjänsteleverantörer till McNeil Sweden AB och andra företag.
Cookies for Webbplatsstatistik
Cookie-namn: _utma, _utmb,
_utmc, _utmz
Google Analytics Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter och hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information anonymt, inklusive antal besökare på webbplatsen, var besökare till webbplatsen kommer från och vilka sidor de besökt. Cookien _utma som vi använder för detta syfte tas bort efter 2 år. Cookien _utmb tas bort efter 30 minuter. Cookien_utmc tas bort när sessionen avslutas. Cookien _utmz tas bort efter 182 dagar. Du kan välja att inte delta i Google Analytics genom att besöka:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.